باتری ups چیست؟ در زندگی امروزی وسایل الکترونیکی و به صورت کلی وسایلی که برای کار از نیروی برق استفاده می کنند نقش جدی در زندگی همه ما دارند. اما استفاده از شبکه برق شهری، همیشه به ‌راحتی انجام نمی‌گیرد و ممکن است با چالش‌ هایی مواجه شود. مشکلاتی مانند تغییر ناگهانی ولتاژ یا فرکانس برق شهری یا قطع شدن آن. در دنیای پیشرفته امروز، تکنولوژی دستگاه‌ های الکترونیکی هر روز ارتقاء پیدا می‌ کنند و همزمان با این ارتقاء حساسیتشان نسبت به نیروی برق نیز افزایش می‌یابد. باتری ups برای مقابله با تغییرات و مشکلات احتمالی در سیستم برق ادامه مطلب