منبع تغذیه چیست؟ منبع تغذیه دستگاهی است که توان الکتریکی مورد نیاز برای مصرف‌کننده الکتریکی را تأمین می‌کند و می‌تواند یک دستگاه مجزا یا بخشی از دستگاهی دیگر باشد. از آنجا که هر دستگاه، نیازمند ولتاژ و جریانی مناسب برای همان دستگاه است، از این ابزار، استفاده می‌شود و از این رو، خرید منبع تغذیه برای فعالان حوزه الکترونیک، امری مهم و نیازمند دانش است. وظیفه و کارکرد منبع تغذیه به بیان بهتر، دریافت انرژی الکتریکی از یک منبع برقی، مکانیکی، شیمیایی یا خورشیدی و تبدیل آن به ولتاژ، جریان و فرکانس مناسب است. یعنی، منبع تغذیه دستگاهی است که نوع و دامنه ولتاژ و جریان ادامه مطلب