ذخیره ساز HPE چیست؟ پیش از این که بخواهیم به نقد و بررسی ذخیره سازهای HPE بپردازیم بهتر است ابتدا مختصر توضیحی راجع به خود ذخیره ساز داشته باشیم تا آن دسته از کاربرانی که در این باره اطلاعات کافی ندارند به خوبی با آن آشنا شوند.ازتسمیه ی آن های می توان فهمید که چه کاری انجام می دهند، ذخیره سازها به سیستم ها متصل می شوند تا اطلاعات را در حجم وسیع ذخیره سازی کند، با توجه به پیشرفت هایی که امروزه در تمامی زمینه ها وجود دارد، ذخیره سازی اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کمپانی های ادامه مطلب