خدمات هوش تجاری و کسب و کار امروزه کسب و کارها در حین انجام فعالیت‌های کاری روزانه خود، اطلاعاتی مانند فاکتورهای فروش، اطلاعات مشتریان و بسیاری اطلاعات دیگر را ایجاد و در نرم‌افزارهای گوناگون خود ذخیره می‌کنند؛ استفاده بهینه از این اطلاعات، نیازمند یک سیستم هوشمند است که در هنگام نیاز اطلاعات تجمیع شده را به بهترین و سریعترین شکل در داشبوردهای گرافیکی نمایش دهد. استخراج این داده‌ها به صورت جداگانه و جمع بندی و مقایسه آن‌ها در نرم‌افزارهایی مانند اکسل زمانبر است و همواره با امکان خطای فردی صورت می‌گیرد، برای کارایی و ارزش آفرینی از این اطلاعات نیاز ادامه مطلب