هاردنینگ چیست؟ سیستم هاردنینگ مجموعه‌ای از ابزارها، تکنیک‌ها و بهترین راهکارها برای کاهش آسیب‌پذیری در برنامه‌های کاربردی تکنولوژی، سیستم‌ها، زیرساخت، Firmwareها و حوزه‌های دیگر است. هدف هاردنینگ این است که با حذف مسیرهای حمله‌ی احتمالی و بررسی مجموعه آسیب‌پذیری‌های سیستم، ریسک امنیتی کاهش پیدا کند. با حذف برنامه‌های زائد، عملکردهای حساب‌ها، برنامه‌های کاربردی، پورت‌ها، اجازه‌ها، دسترسی و غیره، مهاجمان و بدافزارها، فرصت کمتری برای کسب دسترسی به اکوسیستم IT کاربران دارند. هاردنینگ نیازمند یک رویکرد روشمند برای ممیزی، شناسایی، بستن و کنترل کردن آسیب‌پذیری‌های امنیتی درون سازمان است. چندین نوع فعالیت برای System Hardening وجود دارد، از جمله: Hardening برنامه ادامه مطلب