آشنایی با بعضی از ابزارهای مهم شبکه:

۱. Wireshark: یک ابزار دستیار گرفتن بسته ها و تحلیل وضعیت شبکه است. Wireshark قادر به ضبط ترافیک شبکه و نمایش آن در جزئیات است. با استفاده از Wireshark، می توانید از پروتکل های ارتباطی همچون TCP، UDP و ICMP استفاده کنید و ترافیک شبکه را بررسی کنید.

۲. Nmap: یک ابزار مورد استفاده در فاز‌های پنهان‌شناسی تست نفوذ، ارزیابی امنیت شبکه، شناسایی خطرات امنیتی و شناسایی توپولوژی شبکه است. Nmap قادر به شناسایی دستگاه ها و سیستم های مختلف، پورت های باز و مرور کننده های وب است.

۳. OpenVAS: یک ابزار آزمایش امنیتی (vulnerability scanner) است که می تواند به طور خودکار خطرات امنیتی در شبکه را شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و مشاوره برای رفع مشکلات امنیتی را ارائه کند.

۴. PingPlotter: یک ابزار مشاهده داده های RTT برای شبکه ها و اشکال زدایی اتصال است. با استفاده از این ابزار، می توانید عیب یابی شبکه را با مشاهده زمان پاسخی میان نقاط و ملتی متری نشان دهید.

۵. tcpdump: یک دستور خط فرمان در لینوکس است که برای بررسی بسته های شبکه استفاده می شود. tcpdump قادر است ترافیک شبکه را ضبط کرده و قادر به آنالیز وضعیت شبکه در محیط خط فرمان با شرایطی مانند کاراکتریستیک بسته‌ها، فیلتر کردن بسته‌ها، مرزیابی بر اساس IP و پورت و … باشد.

۶. Angry IP Scanner: یک ابزار شناسایی دستگاه ها در شبکه است. با استفاده از Angry IP Scanner، می توانید شبکه را اسکن کرده و دستگاه هایی که در آن قرار دارند را شناسایی کنید. نرخ تغییر IP، امنیت، وضعیت دستگاه، پورت های باز و … از اطلاعاتی است که می توان با استفاده از این نرم افزار به دست آورد.

۷. PuTTY: یک نرم افزار کلاینت SSH است که برای دسترسی به دستگاه هایی مانند روتر ها، سوییچ ها و سرور هاستفاده می شود. با استفاده از PuTTY، می توانید به طور امن با دستگاه ها ارتباط برقرار کنید و دستورات خط فرمان را در آن اجرا کنید.

این نرم افزارهای اهمیت زیادی در عملکرد شبکه های کامپیوتری دارند و به عنوان دستیاران کاملی برای مدیریت شبکه های شما کار می کنند.

Applications

دانلود نرم‌افزارهای کاربردی